Vaststellen toezeggingen en moties RTG en gemeenteraad d.d. 29-11-2016


ID
32

Titel
Vaststellen toezeggingen en moties RTG en gemeenteraad d.d. 29-11-2016

Agendapunt

Toezegging

Portefeuillehouder

Deadline
22-11-2016

Toelichting
Inhoud: Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 29-11-2016 Agenda: Gemeenteraad (29/11/2016) Agendapunten: GRA16.302

Stand van zaken

Datum afdoening