Raadsinformatiebrief Houtense gevolgen uitspraak RvS inzake toepassen PAS


ID
523

Datum
8-11-2019

Onderwerp
Raadsinformatiebrief Houtense gevolgen uitspraak RvS inzake toepassen PAS

Toelichting
Gezien de actuele situatie in dit dossier is de brief met goedkeuring van portefeuillehouders De Groot en Geerdes alvast ongetekend op iBabs gepubliceerd.

Portefeuillehouder
Wethouder De Groot