Motie Woonvisie 2016-2025, handhaving doelstelling 30% sociale huurwoningen.


ID
44

Agendapunt

Titel
Motie Woonvisie 2016-2025, handhaving doelstelling 30% sociale huurwoningen.

Status

Raadsleden

Portefeuillehouder

Toelichting
Inhoud: Motie fractie CU, FdL, GL, Woonvisie 2016-2025, handhaving doelstelling 30% sociale huurwoningen. Verworpen in de raad van 8 maart 2016. Voor: 3 Tegen: 23 Agenda: Gemeenteraad (08/03/2016), Gemeenteraad (26/04/2016) Agendapunten: GRA16.042, GRA16.107

Einddatum
8-3-2016

Stand van zaken

Datum afdoening