Vaststellen toezeggingen en moties RTG en gemeenteraad d.d. 31-03-2015


ID
14

Titel
Vaststellen toezeggingen en moties RTG en gemeenteraad d.d. 31-03-2015

Agendapunt

Toezegging

Portefeuillehouder

Deadline
26-3-2015

Toelichting
Inhoud: Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 31 maart 2015 Agenda: Gemeenteraad (31/03/2015) Agendapunten: GRA15.046

Stand van zaken

Datum afdoening