Schriftelijke vragen van D66 en beantwoording betreffende afwijzing sexuele diversiteit door scholen


ID
332

Onderwerp
Schriftelijke vragen van D66 en beantwoording betreffende afwijzing sexuele diversiteit door scholen

Datum vraag
11-11-2020

Type
Partij D66

Raadsleden

Toelichting

Datum antwoord
10-12-2020