Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d


ID
13

Titel
Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d

Agendapunt

Toezegging

Portefeuillehouder

Deadline
4-3-2015

Toelichting
Inhoud: Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 10 maart 2015 Agenda: Gemeenteraad (10/03/2015) Agendapunten: GRA15.028

Stand van zaken

Datum afdoening