Raadsinformatiebrief Toewijzing woonwagenstandplaatsen


ID
554

Datum
11-2-2020

Onderwerp
Raadsinformatiebrief Toewijzing woonwagenstandplaatsen

Toelichting

Portefeuillehouder
Wethouder De Groot