Vaststellen toezeggingen en moties RTG en gemeenteraad d.d. 28-11-2017


ID
44

Titel
Vaststellen toezeggingen en moties RTG en gemeenteraad d.d. 28-11-2017

Agendapunt

Toezegging

Portefeuillehouder

Deadline
23-11-2017

Toelichting
Inhoud: Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 28-11-2017. Agenda: Gemeenteraad (28/11/2017) Agendapunten: GRA17.339

Stand van zaken

Datum afdoening