Overzicht toezeggingen uit rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen en aangenomen moties


ID
67

Titel
Overzicht toezeggingen uit rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen en aangenomen moties

Toezegging

Portefeuillehouder

Deadline
9-3-2021

Toelichting

Stand van zaken

Datum afdoening