Raadsinformatiebrief met stand van zaken coronavirus en inrichting crisisorganisatie gemeente Houten


ID
567

Datum
23-3-2020

Onderwerp
Raadsinformatiebrief met stand van zaken coronavirus en inrichting crisisorganisatie gemeente Houten

Toelichting

Portefeuillehouder
Burgemeester Isabella