Schriftelijke vragen van D66 over kansengeljkheid bij onderwijs op afstand


ID
314

Onderwerp
Schriftelijke vragen van D66 over kansengeljkheid bij onderwijs op afstand

Datum vraag
23-3-2020

Type

Raadsleden

Toelichting

Datum antwoord