Motie Woonvisie 2016-2025, Stedenbouwkundige verkenning verdere uitbreiding.woningbouw


ID
37

Agendapunt

Titel
Motie Woonvisie 2016-2025, Stedenbouwkundige verkenning verdere uitbreiding.woningbouw

Status

Raadsleden

Portefeuillehouder

Toelichting
Inhoud: Motie fractie CDA, CU, PvdA en HA!. Woonvisie 2016-2025, Stedenbouwkundige verkenning verdere uitbreiding.woningbouw en bouwen buiten de Rondweg. Aangenomen in de raad van 8 maart 2016. Tegen: 10 Voor: 16 Agenda: Gemeenteraad (08/03/2016), Gemeenteraad (26/04/2016), Gemeenteraad (15/05/2018) Agendapunten: GRA16.042, GRA16.107, GRA18.084

Einddatum
8-3-2016

Stand van zaken

Datum afdoening