Schriftelijke vragen + beantwoording fractie D66 over Urgenda vonnis en bijdrage gemeente Houten aan doelstellingen


ID
309

Onderwerp
Schriftelijke vragen + beantwoording fractie D66 over Urgenda vonnis en bijdrage gemeente Houten aan doelstellingen

Datum vraag
24-12-2019

Type

Raadsleden

Toelichting

Datum antwoord
29-1-2020