Schriftelijke vragen fractie D66 over Urgenda vonnis en bijdrage gemeente Houten aan doelstellingen


ID
309

Onderwerp
Schriftelijke vragen fractie D66 over Urgenda vonnis en bijdrage gemeente Houten aan doelstellingen

Datum vraag
24-12-2019

Type

Raadsleden

Toelichting

Datum antwoord