Motie Zienswijze meerjarenbeleidsplan WIL 2014-2018 beleid beschut werk arbeid matige dagbesteding


ID
46

Agendapunt

Titel
Motie Zienswijze meerjarenbeleidsplan WIL 2014-2018 beleid beschut werk arbeid matige dagbesteding

Status

Raadsleden

Portefeuillehouder

Toelichting
Inhoud: Motie Zienswijze meerjarenbeleidsplan WIL 2014-2018 beleid m.b.t. beschut werk en arbeid matige dagbesteding (024-2015). Aangenomen tijdens de raad van 31 maart 2015. Unaniem. Agenda: Gemeenteraad (31/03/2015) Agendapunten: GRA15.106

Einddatum
31-3-2015

Stand van zaken

Datum afdoening