Collegebrief Structurele inzet van de functie van de Sociaal ombudsfunctionaris


ID
508

Datum
15-7-2019

Onderwerp
Collegebrief Structurele inzet van de functie van de Sociaal ombudsfunctionaris

Toelichting

Portefeuillehouder
Wethouder Smith-Visser