Motie Woonvisie aanvullen met een actieplan: klimaatneutraal, levensloop bestendig, type woning


ID
47

Agendapunt

Titel
Motie Woonvisie aanvullen met een actieplan: klimaatneutraal, levensloop bestendig, type woning

Status

Raadsleden

Portefeuillehouder

Toelichting
Inhoud: Motie fractie GL, CU en FdL. Woonvisie aanvullen met een actieplan: klimaatneutraal, levensloop bestendig maken van woningen, streefgetallenper type te bouwen woning.Verworpeni n de vergadering van 8 maart 2016. Voor: 3 Tegen: 23 Agenda: Gemeenteraad (08/03/2016), Gemeenteraad (26/04/2016) Agendapunten: GRA16.042, GRA16.107

Einddatum
8-3-2016

Stand van zaken

Datum afdoening