Motie Woonvisie 2016-2025, actief overleg met bewoners en bewonersvertegenwoordigers.


ID
42

Agendapunt

Titel
Motie Woonvisie 2016-2025, actief overleg met bewoners en bewonersvertegenwoordigers.

Status

Raadsleden

Portefeuillehouder

Toelichting
Inhoud: Motie fractie SGP en ITH. Woonvisie 2016-2025, actief overleg met bewoners en bewonersvertegenwoordigers voor realisering woningbouwopgave. INGETROKKEN. Agenda: Gemeenteraad (08/03/2016), Gemeenteraad (26/04/2016) Agendapunten: GRA16.042, GRA16.107

Einddatum
8-3-2016

Stand van zaken

Datum afdoening