Schriftelijke vragen van de fracties SGP en GroenLinks over Invoering opt-in systeem voor reclamefolders + bijlage


ID
304

Onderwerp
Schriftelijke vragen van de fracties SGP en GroenLinks over Invoering opt-in systeem voor reclamefolders + bijlage

Datum vraag
11-11-2019

Type

Raadsleden

Toelichting

Datum antwoord