Schriftelijke vragen en beantwoording VVD over Nieuw Parkeerbeleid


ID
327

Onderwerp
Schriftelijke vragen en beantwoording VVD over Nieuw Parkeerbeleid

Datum vraag
14-9-2020

Type

Raadsleden

Toelichting
Namens gemeentesecretaris mevrouw A. Barink deel ik u mee dat de beantwoording van de door gestelde schriftelijke vragen over het parkeerbeleid vertraging oploopt. Een zorgvuldige afstemming tussen de betrokken ambtenaren vergt meer tijd dan de dertig dagen die voor de beantwoordingstermijn staan. Het college van B&W zal zo spoedig mogelijk na het herfstreces de beantwoording van de raadsvragen doen toekomen.

Datum antwoord
30-10-2020