Collegebrief Ambulantiseringsafspraken Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang U16 gemeenten


ID
509

Datum
17-7-2019

Onderwerp
Collegebrief Ambulantiseringsafspraken Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang U16 gemeenten

Toelichting

Portefeuillehouder
Wethouder Smith-Visser